www.szybkieczytanie.pl  

Kursy

Kursy "Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się":

Kursy maja na celu:

 • zwiększenie szybkości czytania przy równoczesnym zwiększeniu stopnia rozumienia,
 • nabycie umiejętności koncentracji,
 • rozwijanie wyobraźni
 • wyćwiczenie pamięci długotrwałej,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • naukę rysowania,
 • eliminacje błędów ortograficznych,
 • wprowadzenie ćwiczeń z kinezjologii wg Denisona usprawniających m.in. prace mózgu, techniki pamięciowe, Mapy Myśli...
 • poznanie technik pamięciowych w praktyce i wyćwiczenie ich efektywnego stosowania,
 • wyćwiczenie metod efektywnego uczenia się, które skrócą Twój czas nauki minimum trzykrotnie,
 • rozwiniecie możliwości intelektualnych kursantów przez Mentalny Trening Aktywizujący,
 • podwyższenie wiary we własne możliwości poprzez - pozytywne myślenie i właściwą motywacje do nauki i pracy
 • naukę planowania i gospodarowania własnym czasem

Te i wiele innych ćwiczeń dadzą podstawy do dalszej efektywnej nauki, a nauka nie będzie kojarzyła się ze stresem i ciężka praca, a będzie czymś przyjemnym!