www.szybkieczytanie.pl  

Jak nauczamy

Nasze kursy prowadzimy wg sprawdzonej metodyki Szkoły Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się "Tubaj" z centralą w Bolesławcu. Szkoła posiada sieć przeszło 50 oddziałów w całej Polsce i 3 za granica, a jej renomę potwierdzają m.in. czołowe miejsca kursantów osiągane na Mistrzostwach Polski w Szybkim Czytaniu.

I tak na przykład:

 • 2000 rok - Mistrzyni Polski - Karolina Faryś
 • 2002 rok - Wicemistrzostwo Polski - Katarzyna Dominika Herba
 • 2002 rok - Rekord Guinnessa - Katarzyna Sobolewska

Podstawę nauki stanowią zeszyty z urozmaiconymi i odpowiednio dobranymi ćwiczeniami doskonalącymi opanowywane umiejętności. Nauka staje się zabawą i prawdziwą przyjemnością!

Na każdych zajęciach, dzięki tekstom i ułożonym do nich pytaniom, kursanci mogą śledzić swoje postępy w zwiększaniu tempa czytania i rozumienia czytanych tekstów.

Wielką zaletą kursu jest właśnie duża różnorodność stawianych przed uczestnikami zadań, dlatego nikt na naszych kursach nigdy się nie nudzi i trudno uwierzyć jak szybko mogą minąć 2 godziny!

Zajęcia prowadzone są w bardzo małych grupach (5-8 osób), dzięki czemu trener podczas zajęć ma możliwość sprawdzenia wyników pracy kursantów i zawsze może służyć im pomocą, korygując ewentualne indywidualne błędy uczestników. Dzięki temu gwarantujemy każdemu uczestnikowi, że po jego ukończeniu będzie czytał minimum z prędkością 700-1200 słów na minutę. Dla łatwiejszego zrozumienia można to porównać do przeczytania 150 stron tekstu w typowej książce w ciągu godziny z pełnym zrozumieniem jej treści.

Celem naszej szkoły nie jest bicie rekordów, lecz nauczenie każdego uczestnika czytania w naturalnym tempie (czyli 700-1200 słów na minutę).


Wykonywane ćwiczenia mają na celu m.in.:

 • poszerzenie pola widzenia - obejmowanie jednorazowo ze zrozumieniem wzrokiem dużej grupy wyrazów lub wersów;
 • skrócenie czasu fiksacji - wybierania porcji informacji (czasu zatrzymywania wzroku na grupie wyrazów);
 • likwidacje fonetyzacji i subwokalizcji - powtarzania w myślach lub szeptem czytanych wyrazów;
 • eliminacje regresji czytelniczej - powracania wzrokiem do już przeczytanych wyrazów;
 • uczenie właściwej koncentracji uwagi;
 • rozwijanie pamięci krótkotrwałej, długotrwałej i fotograficznej;
 • praktyczną naukę wybranych technik pamięciowych m.in.: "haków", "zakładek liczbowych", "łańcuchowej metody skojarzeń";
 • nabycie umiejętności relaksu
 • synchronizacje półkul mózgowych - aktywizację zwłaszcza prawej półkuli odpowiedzialnej m.in. za wyobraźnię, kolor, postrzeganie rozmiarów i przestrzeni tak ważnych dla skutecznej nauki;
 • praktyczną naukę notowania nielinearnego - tzw. Map Myśli;
 • właściwe planowanie i organizowanie nauki własnej - kiedy i jak długie robić przerwy;
 • nabycie umiejętności ułatwiających naukę języków obcych